In trang
11:04 - 23/04/2014
Năng lực và Mục tiêu
Năng lực và Mục tiêu của Gia Gia Nghi

Mục Tiêu Kinh Doanh:

        Cung cấp bao bì carton cho các lĩnh vực:
              - Thực phẩm
              - Bánh kẹo
              - Nước giải khát
              - Trái cây xuất khẩu
              - Đồ gỗ
              - May mặc
              - Giày da
              - Hóa mỹ phẩm
              - Điện tử .