CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY GIA GIA NGHI

Địa chỉ : 31S/29, Khu Phố Đông Tân, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Nhà máy sx : Thửa đất 156,197, TBĐ số 30, KP. 7, P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương.

Điện thoại:   02 743 795 152  –  Fax: 02 743 795 151

Thư:  info@giagianghipack.com

MST: 3701839991

Nhận tư vấn miễn phí từ chúng tôi