Hệ thống phân phối

31S/29, Khu Phố Đông Tân, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Trụ sở chính

31S/29, Khu Phố Đông Tân, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

02743 795 152

Nhà máy

Nhà máy sx : Thửa đất 156,197, TBĐ số 30, Khu Phố. 7, Phường Uyên Hưng, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh  Bình Dương.

02743 795 152

Chi nhánh 2

Đang cập nhật

02743 795 152